Kalkulace zdarma

Povinné ručení kalkulace jsou poskytovány zcela zdarma. Takže zájemci o vykalkulování aktuální výše daného konkrétního pojištění na motorové vozidlo nemusí mít obavy, že se za tuto službu platí. Veškeré služby týkající se poradenství a předběžných kalkulací jsou všem zájemcům poskytovány bezúplatně. Kalkulace slouží k vykalkulování základní výše pojistného za zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Jak je všeobecně známo, na pojistném trhu v ČR jsou nabízeny různé ceny za povinné ručení. Povinné ručení kalkulačka je prostředek, jak zjistit aktuální cenu za Vaše konkrétní vozidlo. Kalkulačka je schopna vykalkulovat cenu pojištění odpovědnosti pro nejrůznější kategorie motorových vozidel - motocykly počínaje, přes osobní vozy a konče nákladními a dopravními prostředky. Pro stanovení ceny - je základním parametrem objem neboli kubatura motorového vozidla. Chcete-li zjistit Vaši aktuální možnou cenu za povinné ručení - kalkulačka zdarma ji vykalkuluje. Zdarma je i veškerá poradenská služba v rámci pojištění motorových vozidel.

Silnice

Další služby zdarma

Povinné ručení kalkulace a návrh pojistné smlouvy, včetně podání potřebných informací je zcela zdarma. V případě, že cena za pojištění motorového vozidla vyhovuje, může klient požádat o předložení dalších možností pojistné ochrany daného vozidla. Zástupce pojišťovny připraví komplexní pojistnou nabídku pro jeho konkrétní vozidlo s ohledem na jeho provozování a využití. Povinné ručení kalkulačka - zdarma vykalkuluje cenu jen za povinné pojištění. V případě, že klient bude mít zájem o rozšířenou pojistnou ochranu je mu i předložen návrh pojistné smlouvy, kde bude již zakomponováno celé požadované pojistné krytí.

Návrh pojistné smlouvy zdarma

Povinné ručení kalkulace není jedinou službou, kterou může zájemce získat bezúplatně. Zcela zdarma je i návrh smlouvy, kterou připraví zástupce pojišťovny k odsouhlasení. Návrh smlouvy by měl představovat shrnutí všech pojistných krytí. Mimo to jsou zde vyjádřeny i pojistné limity a spoluúčast budoucího pojištěnce. Dále jsou přesně definovány pojistné podmínky závazné pro obě strany pojistného aktu, vyčísleno pojistné a případně popsány podmínky vypovězení pojistné smlouvy z obou stran.