Kalkulace nezávazně

Povinné ručení kalkulace jsou poskytovány zcela nezávazně. Výraznou devizou při zjišťování pojistných podmínek na dané konkrétní motorové vozidlo je, online výpočet pomocí kalkulačky. Ta se dá použít zcela nezávazně a někdy i anonymně. Neznamená to tedy, pokud nějaký zájemce o povinné ručení, využije kalkulátor pro stanovení výše ceny za povinnou pojistku, že musí zákonitě zde i uzavřít pojistnou smlouvu na své motorové vozidlo, ale pokud uzavře, má nárok na poskytnutí slevy na pojistném. Povinné ručení kalkulace jsou přístupné všem zájemcům bez rozdílu a je přitom zajištěna absolutní diskrétnost. Tedy každý potenciální zájemce o zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, má možnost využít na povinné ručení online způsob a přitom se nemusí obávat, že to bude pro něj závazné.

Ford GT

Nezávislé rady vlastníkům vozidel

Povinné ručení kalkulace nejsou jedinou službou, kterou zájemci o zákonné pojištění vozidel na Internetu mohou dostat při online vyřizování. Kromě stanovení ceny za pojistku, může postupovat podle pokynů i v případech, kdy dospěje ke změně pojišťovny. Pro sjednání povinného ručení může využít nabídek pojišťoven Axa, Union, Alianz, ČSOB, Ergo. Na www stránkách najde vzory výpovědí, dle kterých sepíše svou a zašle ji stávající pojišťovně. Po uplynutí výpovědní doby může přistoupit k sepsání nové smlouvy. Rady klientům obsahují většinou odpovědi na nejčastěji kladené otázky klientů. Najdete tam i pokyny pro uskutečnění platby pojistného a další cenné rady.

Jak zjistit bonusy

Výpočet ceny za povinné ručení vychází kromě údajů o vozidle a jeho majiteli také z předchozího průběhu pojištění daného konkrétního vozidla. Jak zjistit současný stav bonusů? Jsou dvě možnosti. Za prvé u stávající pojišťovny, u které je vozidlo doposud pojištěno, nebo přímo u Českého svazu pojistitelů, kde je vedená přesná evidence o každém zaregistrovaném a pojištěném vozidle. Bonusy vyjadřují počet měsíců bezeškodného průběhu z celkové doby pojištění.